Portretten in opdracht

Mijn interesse voor mensen is terug te vinden in mijn portretten. Een portret maken is iemand ontmoeten en al schilderend zoeken naar de eigenheid van de persoon. Mijn portretten kenmerken zich door een analytische aanpak, zowel in techniek als op het persoonlijke vlak. Het eindresultaat is een schilderij in olieverf met een hoog gehalte aan authenticiteit.

Een goede portretschilder moet zowel de grote lijnen als de details in de gaten houden. Let de schilder alleen op de grote lijnen, dan ontstaat een weliswaar gelijkend, maar onpersoonlijk portret. De details geven het karakter aan het portret. De kunst is om deze tegenstrijdige kwaliteiten met elkaar te verenigen.

Heeft u belangstelling voor een portret of een kinderportret in opdracht of wenst u informatie hierover, dan kunt u contact met mij opnemen via deze website.